ME/CFS och postcovid

ME/CFS, Myalgisk encefalomyelit/Chronic Fatigue Syndrome, är en funktionsnedsättande, kronisk, komplex, systemisk sjukdom med okänd etiologi/bakomliggande orsak. De patofysiologiska mekanismerna involverar nervsystemet, immunsystemet, det endokrina systemet, mag-tarmsystemet, det kardiovaskulära systemet och cellulär energimetabolism. Även om de utlösande faktorerna är heterogena, indikerar nyare forskning att de cellulära reaktionerna är homogena. Postcovid är en relativt ny sjukdom men den verkar dela många av mekanismerna vid ME/CFS. På HEL har vi omfattande ME/CFS-kunskap, så tveka inte att ta kontakt och se hur vi kan hjälpa dig.

Symptom

 • Uttalad trötthet

 • Muskel- och ledvärk

 • Svullna lymfkörtlar

 • Kognitiv påverkan

 • Ansträngningsutlöst försämring (Post-exertional malaise, PEM)

Utlösande faktorer

 • Virus- och bakterieinfektioner

 • Fysiologiskt trauma

 • Psykologiskt trauma

 • Hormonella obalanser

 • Exponering för giftiga ämnen

 • Genetiska faktorer

Interventioner

 • Förbättra näringsstatus

 • Förbättra blodsockernivåer

 • Förbättra mitokondriernas funktion

 • Förbättra dygnsrytmen

 • Förbättra tarmhälsa

 • Livsstilsförändringar

 • Neuroplasticitetsträning

 • Läkemedelsbehandling