Raluca Pascanu

Psykoterapeut & Specialistläkare

Raluca arbetar som psykoterapeut för alla åldrar och är specialistläkare inom barn-och ungdomspsykiatri. Hon har jobbat inom psykiatrin i över 16 år i tre olika länder. Hon är utbildad och har erfarenhet av olika typer av terapier: psykodrama, läkemedelsbehandling, KBT, hypnos, inre barnet – terapi, andningsövningar och ångesthantering, guidad meditation och interna familjesystem.

Raluca erbjuder skräddarsydd terapi och stöd till vuxna, ungdomar och barn via videosamtal eller på Ralucas mottagning i Stockholm.

Vad terapi kan handla om?

Kroppen kommer att tala till dig, informera dig om vad du behöver. När vi inte lyssnar på vår kropp tillräckligt länge kommer kroppen att stänga av som utmattning, sjukdom, symtom, depression, ångest. Då behöver du börja lyssna på kroppen.

Vad har du varit med om? Terapin letar inte efter vad som är fel med dig. Genom terapin försöker man hitta förståelse för vilka maktstrukturer har funnits i ditt liv. På vilket sätt har ditt nervsystem upplevt hot och reagerat med överlevnadsstrategier? Det är en approach som är icke diagnostiserande, icke dömande, som försöker hitta orsak till olika symptom. Symtom analyseras som en normal, adekvat reaktion till en onormal, hotfull situation.

Oftast räcker det inte att bara prata. Ibland är det svårt att hitta ord. Ibland är det för smärtsamt att berätta. Ibland vill du inte berätta men vill få hjälp. Det är helt ok. Du behöver inte berätta. Kroppen minns allt som har hänt till dig. Kroppen håller räkningen. Kroppen lämnar ledtrådar till dig. Oftast behöver man jobba bortom orden för att kunna läka. Jag erbjuder sessioner fokuserade på andningsövningar, meditation, psykodrama och rollspel samt gestalttekniker. 

"En person som har blivit sjuk har bara en dröm. Att bli frisk igen. En frisk person har obegränsade drömmar."

Läs mer om Raluca och hennes egen tillfrisknandeberättelse här.