Anna Gruvstad Melén

Näringsfysiolog

Verksamhetschef & Medgrundare HEL

Anna fick en väldigt personlig introduktion till nutrition. Hon drabbades av ME/CFS under sin första graviditet och påbörjade sin egen resa mot läkning där nutrition och funktionsmedicin spelade en central roll.

Hon tog en naturvetenskaplig masterexamen i individanpassad nutrition och en akademisk examen i näringsterapi från CNELM/Middlesex University, ett universitet i London. Anna tilldelades en utmärkelse för sin avhandling "The impact of personalized nutrition on mitochondrial function in ME/CFS: A retrospective quantitative study" (Effekten av individanpassad nutrition på mitokondriernas funktion vid ME/CFS: En retrospektiv kvantitativ studie). Hennes resultat presenterades i en posterpresentation vid Institute of Functional Medicine (Institutet för funktionsmedicin, IFM) årliga internationella konferens år 2020. Hon arbetar för närvarande med att publicera två akademiska artiklar baserade på resultaten av hennes avhandling.

Förutom att arbeta kliniskt så är Anna forskningshandledare vid CNELM/Middlesex University. Under flera år (2016-2022) var Anna ekonomiskt ansvarig styrelseledamot i NTEC, en ideell organisation som ackrediterar utbildningar och kurser i näringsterapi.

Anna är flerspråkig och har bott i 8 länder, hon älskar att resa, kallbad, hotyoga och skidåkning och bor nu vid havet i södra Sverige med sin man, två barn och en hund.